Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 29.06.2017
Stav: Prijaté

Dlha 1

Mesto/obec
Nesluša