Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Výzva podľa § 117 - Chodníky a spevnené plochy - Nesluša centrum - informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk (pdf).