Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Výzva podľa § 117 - Stavebné úpravy športovej tribúny športového areálu v Nesluši

Výzva na predloženie cenovej ponuky (pdf).