Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí a oznámení k voľbám do NR SR 2020

Elektronická adresa na doručovanie:

  • oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie,
  • žiadosti o voľbu poštou a
  • žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

v obci Nesluša je janka.sidlova@neslusa.sk.