Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Ponukové konanie vo veci prejednania dedičstva

Príloha (pdf).