Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Návrh č. 1 dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku

Návrh č. 1 dodatku č. 3 Všeobecne záväzného nariadenia obce Nesluša č. 8/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska a domu smútku (pdf).