Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov

Obecné zastupiteľstvo v Nesluši schválilo na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 14. 12. 2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach držania a chovu psov uznesením číslo III-4/2018.