Úradná tabuľa - Obec Nesluša 

Oznámenie o zámere: Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR

Príloha (pdf).